VOORWOORD BURGEMEESTER ABOUTALEB

Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd in de relatie tussen lokale overheid en haar burgers. De overheid wil dat deze een meer actieve rol spelen in het sociale domein. Eigen initiatief en zelfredzaamheid zijn daarin sleutelbegrippen. De Eetclub van de Stichting Annie Verdoold is hiervan een uitgesproken voorbeeld.

Dat eigen initiatief en zelfredzaamheid een lange traditie kennen in Spangen bleek al in de jaren ‘90, toen bewoners zich roerden in hun strijd tegen de drugsoverlast in hun wijk. Gesteund door talloze bewoners zette Annie Verdoold zich in voor de aanpak van de problemen zoals drugshandel, prostitutie in de openbare ruimte en criminaliteit die ze in haar
buurt zag.

De acties die Annie Verdoold organiseerde, trokken landelijke belangstelling.
Het ging er dan ook bepaald niet zachtzinnig aan toe. Het was zelfredzaamheid op zijn Rotterdams, zou je achteraf kunnen zeggen.

Deze roerige episode ligt al geruime tijd achter ons. Anno 2016 is Spangen opgebloeid en een populaire wijk geworden die veel nieuwe mensen trekt. Oudere bewoners hadden hierdoor echter het gevoel dat ze ‘ontheemd’ raakten in de buurten waar ze waren opgegroeid en al
decennia hadden gewoond.

Annie Verdoold begreep dat er bij de oudere, oorspronkelijke bewoners van Spangen behoefte was om elkaar te ontmoeten. Wat acht jaar geleden begon met een kopje soep is uitgegroeid tot een hechte club waar bewoners terecht kunnen voor twee maaltijden per week.

Centraal staan natuurlijk de oudere bewoners van de wijk. Maar dit initiatief kan niet bestaan en in stand blijven zonder de waardevolle inzet van de vele vrijwilligers en de welwillende medewerking en steun van sponsors en vrienden van Annie’s Eetclub.

Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam