ANNIE VERDOOLD

Voor de medemens
Annie Verdoold heeft een hart van goud. Haar bewogen leven heeft hier ongetwijfeld in zeer sterke mate aan bijgedragen. Een leven dat zich kenmerkt door pleeggezinnen, kindertehuizen, prostitutie etc. Annie is een sterke vrouw die zich graag inzet voor de medemens.

Rotterdammer van het jaar
Als inwoonster van de Rotterdamse wijk Spangen bond Annie Verdoold in 1993 de strijd aan tegen de enorme overlast die de wijk ondervond van drugstoerisme. Zij was de woordvoerster van de verontruste bewoners en vroeg op indringende wijze aandacht voor de problemen die in de wijk ontstonden door Franse drugsrunners.

Na 1995 ging het beter met Spangen. De invloed van Annie Verdoold werd herkend en gewaardeerd. In 1996 ontving Annie Verdoold de titel ‘Rotterdammer van het jaar’ en in 1997 de titel ‘Rooie Reus’ van de SP. In 2000 reikte de VNG aan haar de ‘Prijs der gemeenten’ uit.

Zorg voor anderen
Nog steeds woont Annie Verdoold in de Rotterdamse wijk Spangen. En nog steeds zet zij zich in voor haar medemensen. Met haar initiatief ‘Annie’s Eetclub’ brengt zij twee keer per week een flinke groep ouderen en in eenzaamheid verkerende mensen met elkaar in contact. Samen met haar vrijwilligers brengt Annie gezelligheid in hun leven. Het aanbieden van een maaltijd is de basis maar feitelijk gaat het haar om het bieden van gezelligheid aan mensen die dat nodig hebben.


Annie Verdoold verjoeg in de jaren ’90 Franse drugstoeristen uit Rotterdam-Spangen. In het tv-programma ‘7 Minuten’ van RTVRijnmond op 1 maart 2016 blikt ze terug op deze roerige tijd. 

naar boven